Spring naar inhoud

Verhuishulp i.s.m. TBV in wijk Korvel

Helpende Handjes
In de wijk Korvel & Zuiderkwartier gebeuren toffe dingen.
Eén ervan is het initiatief Helpende Handjes.
Vrijwilligers die in de wijk actief zijn, helpen buurtbewoners die tijdelijk uit hun woning moeten met verhuizen. De verhuizing is nodig
omdat de woningen groot onderhoud krijgen. De huurders krijgen een
logeerwoning aangeboden. De vrijwilligers helpen met klussen zoals
inpakken, demonteren van lampen en afkoppelen van apparaten. Voor
hun hulp krijgen ze een vrijwilligersonkostenvergoeding. Zo snijdt het
mes aan twee kanten. Het is een welkome aanvulling op hun inkomen.
Helpende Handjes is een samenwerking van TBV Wonen met wijkraad
Zuiderkwartier en Stichting Social Energy. De buurtmoestuin Korvel,
een initiatief van Social Energy, is het honk van een deel
van de vrijwilligers die bij het project betrokken zijn.
Beide organisaties hebben een trouwe achterban van
ervaren vrijwilligers die de buurt en bewoners goed
kennen. Zuiderkwartier zorgt voor het lichtere werk
en laat dat uitvoeren via het programma Accent op
ieders Talent, Social Energy kan de zwaardere klussen
aan. Met die verdeling krijgen de bewoners altijd een
vertrouwd gezicht over de vloer. Huurder Neeltje is blij
met de hulp. Al haar spullen zijn veilig, heel en stofvrij
in de logeerwoning aangekomen.