Spring naar inhoud

LOGO-PC-ReStart200wij doen mee met de meedoenregelingPC-ReStart is een laagdrempelige vraagbaak en hulp op het gebied van computerproblemen, zowel op het gebied van hardware, software, randapparatuur en social media.

Bij PC Consult kunt u elke maandag- en woensdagochtend, van 10.00 tot 13.00 uur terecht met alle vragen over computers en computerprogramma’s, zoals: Windows XP, 7 en 8, Word, Excel, e-mailen, internetten, social media (zoals Twitter, LinkedIn en Facebook), foto- en videobewerking, virusscanners en computeronderhoud. U krijgt professioneel advies en uitleg van Mila Makaren, die al jarenlange ervaring heeft als docent, onder andere in Heerlen en St. Petersburg.

PC-ReStart en PC-Consult vallen sinds september 2014 onder de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg. Naar aanleiding hiervan zijn er nieuwe tarieven voor reparaties en installaties en ook voor PC Consult.

(Bedragen in euro) Meedoen-
regeling
Eigen
bijdrage
Totaalbedrag
(of prijs zonder regeling)
Oplossen software problemen 4,- 1,- 5,-
Oplossen hardware problemen
(excl. onderdelen)
9,- 1,- 10,-
PC Consult, per bezoek 4,- 1,- 5,-
Windows 7 met licentie installeren 20,- 20,- 40,-
Monitor, muis of toetsenbord 50% 50% variabel
PC met Windows 7, office, antivirus 50,- 50,- 100,-

Meedoenregeling

De gemeente Tilburg stelt een bedrag beschikbaar via de Meedoenregeling om leuke dingen ondernemen en nieuwe mensen te leren kennen.
De Meedoenregeling is bedoeld voor iedereen met een inkomensgrens van maximaal 130% van het sociaal minimum. U kunt berekenen of u recht heeft op de regeling via het aanvraagformulier op www.tilburg.nl.