Spring naar inhoud

Repair Café

 

Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren en vindt plaats in 3 wijkcentra : Wijkcentrum Ypelaar, Corellistraat 10, 5049 EM Tilburg ; Wijkcentrum De Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156, 5025 LK Tilburg en wijkcentrum Zuiderkwartier, Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg.

In Wijkcentra De Nieuwe Stede en Zuiderkwartier vindt het Repair Café plaats tussen 13:00 en 17:00. In Wijkcentrum Ypelaar tussen 11:00 en 15:00. Bekijk de agenda voor de diverse data in 2017.

Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, speelgoed et cetera. Ook is er deskundige hulp aanwezig, zoals een elektricien, een naaister, een timmerman en een fietsenmaker.

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Café gaan ze zelf aan de slag. Eventueel met hulp. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kopje koffie of thee aan de bar, of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Of doet inspiratie op aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen.

Kortom een duurzaam project waarin wij mensen uit alle culturen sociaal & duurzaam met elkaar proberen te verbinden.

Huisregels in het Repair Café

• De activiteiten in het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.

• Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de reparatiedeskundigen.

• Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten in het Repair Café.

• Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

• Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.

• Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.

• De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.

• De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.

• De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.

• De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.

• Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.