1 mei 2017 is Stichting Social Energy samen parochie 'De Goede Herder' en vrijwilligers 'Energy Garden Buurtmoestuin Korvel' gestart. Inmiddels is deze collectieve Buurtmoestuin Korvel (ruim 1600 m2) binnen anderhalf jaar uitgegroeid naast groente-, kruiden- en bloementuin tot een bijzondere ontmoetingsplek voor vele wijkbewoners en vrijwilligers. Naast mee werken in de moestuin, bloemen zaaien en planten op het naastgelegen kerkhof is er volop ruimte en initiatief voor creatieve ideeen van wijkbewoners. Zo zijn er regelmatig koffie-uurtjes, workshop forellen roken, bloemen schikken, kinderactiviteiten en imkercursussen door buurtbewoners zelf georganiseerd. Zo natuurlijk ook de NLDOET-dag 2019

Tijdens Nldoetdag willen we starten met het nog meer verduurzamen van deze collectieve tuin en ontmoetingsplek. Hiervoor willen we een composttoilet gaan bouwen, een grondwaterpomp slaan. Oon zijn er diverse schilder klussen en kunnen we ook volop aan de slag in de bloemen- kruiden- en groentetuin.

“De Kracht van Samen” werkt in Tilburg !

Op zondagmiddag 18 juni 2017 viert stichting Social Energy haar vijfjarig bestaan in wijkcentrum De Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156 te Tilburg. Iedereen is welkom tussen 14:00 uur en 18:00 uur om onder het genot van een drankje, een hapje en muziek van DJ Jos Jolie Joker, dit heuglijke feit samen met ons te vieren.

Social Energy is een vrijwilligersorganisatie, die inmiddels onder veel Tilburgers bekend is van het 'Repair Café' in drie Tilburgse wijkcentra, computerhulp 'PC ReStart' voor de kleine beurs en de 'Energy Gardens' Stadstuinderij Piushaven, Tongerlose Hoef en recent de Korveltuin. Hiermee heeft Social Energy zich met haar activiteiten in korte tijd stevig verankerd in de Tilburgse samenleving.

Dankzij de nu ruim 120 vrijwilligers die zich inzetten voor en met Social Energy zijn deze mooie projecten gerealiseerd. Reden te meer om het eerste lustrum te vieren.

Stichting Social Energy is op 27 juni 2012 opgericht door Roland Samuels met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het leven van mensen door hen met elkaar in verbinding te brengen. Hierdoor wordt een sociale basis gelegd waardoor mensen elkaar opzoeken om elkaar te helpen, te ondersteunen en van elkaar te leren.