Spring naar inhoud

Energy Café

Het Energy Cafe is een laagdrempelig "doe project" waar het draait om het samen op maat ontwerpen, fabriceren en installeren van zonnepanelen.

Op de locatie waar het Energy Cafe wordt gehouden, is gereedschap, materiaal en deskundige hulp aanwezig. Zodat het mogelijk wordt om dit in een workshop vorm te gaan doen. Met als doel middels educatie het leggen van verbindingen die de sociale cohesie van onze lokale gemeenschap en het draagvlak voor deze duurzame energievoorziening vergroten.