Spring naar inhoud

Conferentie ‘Raad van de Toekomst’: “Het gaat om loslaten en vertrouwen”

k2-logoLOGO_2-copy_250De eerste week van juni stond in het teken van 'de week van het burgerinitiatief'. Tijdens deze week heeft de organisatie K2 Brabants Kenninscentrum Jeugd burgerinitiatieven in diverse plaatsen in Brabant bezocht. Een belangrijk onderdeel van deze week was de conferentie 'De gemeenteraad van de Toekomst', georganiseerd samen met ProDemos, huis voor democratie en rechtstaat, in MFA De Poorten in Tilburg.

Tijdens deze conferentie in Tilburg gingen burgers en medewerkers van maatschappij-georiënteerde organisaties in gesprek met gemeenteraadsleden. Het onderwerp: Hoe ziet de gemeenteraad van de toekomst eruit in relatie tot burgerinitiatieven?

Namens Social Energy waren Roland Samuels en Paula Anguita hierbij aanwezig.

Jan van Ginkel, gemeentesecretaris van de gemeente Schiedam, opende de dag. "De gemeenteraad moet in de toekomst dichterbij bij de samenleving komen te staan en dan is verbinding met burgers noodzakelijk. We ademen allemaal dezelfde samenleving in. In welke hoedanigheid dan ook, gemeenten zullen burgers moeten vertrouwen in plaats van wantrouwen met het oog op de participatiemaatschappij van nu en morgen."

Het vervolg werd door dagvoorzitter Harm van Dijk ingezet. Hij vroeg alle aanwezigen om hun eigen ‘veilige’ tafeltje in te ruilen voor een tafeltje met onbekenden. Een gezellig chaotisch geschuif van mensen en stoelen barst los. Binnen 45 seconden heeft iedereen een plaatsje gevonden. Er begonnen direct aan alle tafels interessante gesprekken over de overeenkomsten en verschillen tussen gemeenteraad en burgerinitiatief. “De gemeenteraad moet meer naar buiten treden en actief burgerinitiatieven ondersteunen en stimuleren,” zei één van de deelnemers. Een ander vroeg zich af of de gemeente klaar is voor de toekomst.

Gedurende de dag werden er veel kernwoorden uitgesproken en uitgewisseld, maar ook werden de belangrijkste vragen gesteld: Hoe gaan we burgerinitiatieven en gemeenten dichter bij elkaar brengen? Hoe gaan we met elkaar om?

Aan het eind van de dag kunnen er enkele conclusies worden getrokken. De decentralisatie van overheidstaken en -bevoegdheden zouden weleens een belangrijke rol kunnen gaan spelen om burgers en gemeenten dichter bij elkaar te brengen. Door decentralisatie loont het om als actieve burger vaker te netwerken om burgerinitiatieven van de grond te krijgen. De lijntjes tussen politiek, gemeenteapparaat en burger zullen korter en overzichtelijker moeten worden, waardoor de kans op succesvolle burgerinitiatieven toe zal kunnen nemen. Meer en beter contact zal kunnen leiden tot verbinding en uiteindelijk vertrouwen. Vertrouwen, tussen burgers, overheid en organisaties is de kern waar het om draait.