Spring naar inhoud

Per 1 januari 2021 heeft Social Energy , o.a. initiatiefnemer van Buurtmoestuin Korvel er een nieuw project bij: Het beheer en de exploitatie van de ontmoetingsruimte, "Predident Mandelahof".
Een mooie nieuwe uitdaging gelegen op 50 meter afstand van onze buurtmoestuin.

Tijdens de NLDOET dag op zaterdag 29 mei 2021 van 10.00 tot 17.00 uur willen wij graag samen met buurtbewoners & vrijwilligers, d.m.v. diverse activiteiten deze  projecten met elkaar verbinden.

Als resultaat willen wij een duurzame samenwerking creëren samen met vrijwilligers, buurt- en wijkbewoners.
Een bruisende creatieve doe, buurt, en ontmoetingsplek voor bewoners en iedereen die daar een behoefte en een voldoening aan willen hebben.
Inschrijven voor deze dag kan met onderstaande link:
Verbinden van de Buurtmoestuin Korvel met ontmoetingsruimte Mandelahof | NLdoet

Achterzijde President Mandelahof  Foto: Facebook Mandelahof

Per 1 maart 2021 gaat Social Energy het beheer van de ontmoetingsruimte President Mandelahof overnemen van de Wever Groep. Helaas kunnen we vanwege Covid 19 nog niet open. We zijn al wel volop bezig met de voorbereidingen en met de contacten van de verschillende gebruikers.

Wanneer het weer kan zullen we de deuren openen, u graag  ontvangen met een frisse wind en met behoud van de bij jullie bekende tradities en gewoontes. Tot dusver zal de landelijke lockdown datum duren tot 31 maart 2021.

gastvrije groet,

namens Bestuur Stichting Social Energy:

Roland Samuels en Ruud Douw ( Beheerders)

Korvelplein 60 Tilburg
presidentmandelahof@gmail.com

Ruud Douw
Roland Samuels