Op 27 juni 2012 ( link oprichting) is onze stichting bij de notaris vastgelegd.

Dit heugelijke feit gaan wij vieren op 26 juni 2022 in de President Mandelahof.

In onderstaande link vind u de uitnodiging:
( link naar uitnodiging).

Alle vrijwilligers , oud vrijwilligers en buurtbewoners zijn van harte welkom deze middag.

Stichting Social Energy is op 27 juni 2012 opgericht door Roland Samuels met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het leven van mensen door hen met elkaar in verbinding te brengen. Hierdoor wordt een sociale basis gelegd waardoor mensen elkaar opzoeken om elkaar te helpen, te ondersteunen en van elkaar te leren.

Vele projecten hebben in deze jaren de revue gepasseerd. Zoals o.a.:

Al deze projecten zouden niet plaatsgevonden hebben zonder de vele vrijwilligers die ons geholpen hebben al deze jaren. Wij zijn trots dat om nog steeds een financieel onafhankelijke medespeler te mogen zijn in de wereld van vrijwilligers - organisaties in Tilburg.  We hopen dit nog vele jaren te verduurzamen en de eenzame ouderen en overige bezoekers aan onze projecten een steun in de rug te geven.

Per 1 januari 2021 heeft Social Energy , o.a. initiatiefnemer van Buurtmoestuin Korvel er een nieuw project bij: Het beheer en de exploitatie van de ontmoetingsruimte, "Predident Mandelahof".
Een mooie nieuwe uitdaging gelegen op 50 meter afstand van onze buurtmoestuin.

Tijdens de NLDOET dag op zaterdag 29 mei 2021 van 10.00 tot 17.00 uur willen wij graag samen met buurtbewoners & vrijwilligers, d.m.v. diverse activiteiten deze  projecten met elkaar verbinden.

Als resultaat willen wij een duurzame samenwerking creëren samen met vrijwilligers, buurt- en wijkbewoners.
Een bruisende creatieve doe, buurt, en ontmoetingsplek voor bewoners en iedereen die daar een behoefte en een voldoening aan willen hebben.
Inschrijven voor deze dag kan met onderstaande link:
Verbinden van de Buurtmoestuin Korvel met ontmoetingsruimte Mandelahof | NLdoet

Achterzijde President Mandelahof  Foto: Facebook Mandelahof

Per 1 maart 2021 gaat Social Energy het beheer van de ontmoetingsruimte President Mandelahof overnemen van de Wever Groep. Helaas kunnen we vanwege Covid 19 nog niet open. We zijn al wel volop bezig met de voorbereidingen en met de contacten van de verschillende gebruikers.

Wanneer het weer kan zullen we de deuren openen, u graag  ontvangen met een frisse wind en met behoud van de bij jullie bekende tradities en gewoontes. Tot dusver zal de landelijke lockdown datum duren tot 31 maart 2021.

gastvrije groet,

namens Bestuur Stichting Social Energy:

Roland Samuels en Ruud Douw ( Beheerders)

Korvelplein 60 Tilburg
presidentmandelahof@gmail.com

Ruud Douw
Roland Samuels

Zaterdag 28 september 2019 is het weer de jaarlijkse Burendag. Op die dag is iedereen van harte welkom

Tijdens de burendag zaterdag 28 september staan er  heel wat klussen op het programma zoals het opknappen gereedschaphok, zaden oogsten, container schilderen, maken van nieuw tuinmeubilair en diverse andere tuinklussen.

De Korveltuin  zorgt voor koffie en thee en een heerlijke lunch.

Rond half een komt de nieuwe wijkwethouder Rolph Dols op bezoek

Buurtmoestuin Korvel draait niet alleen om het verbouwen van groente en fruit. Voor veel mensen is het in korte tijd een ontmoetingsplek in de wijk geworden.

John Clemminck (Rechts) van wijkraad Zuiderkwartier overhandigt de sleutel van de Gereedschapscontainer

Vandaag heeft de Buurtmoestuin Korvel een speciale gereedschaps-container als donatie gekregen van aannemersbedrijf C.J.M. van Gaal.

De donatie is tot stand gekomen door bemiddeling van Wijkraad Zuiderkwartier en Wijkregisseur Ankie van de Sande van de Gemeente Tilburg.